Gatehouse

Jednoduchá aplikace sloužící k sledování, zaznamenávání a evidenci aut nebo osob, vstupujících do nějakého objektu.

  

  • Založeno na principu vrátnice pro kontrolu vjezdu a odjezdu dodavatele zboží do skladu.  
  • Veškerá evidence probíhá elektronicky.  
  • Řidič čipovou kartou (číslem karty) ohlásí svůj příjezd vrátnému do skladu a při odjezdu opět přes čipovou kartu zaznamená čas odjezdu.  
  • Slouží zejména k evidenci času příjezdu/odjezdu.  
  • Dodané zboží lze prostřednictvím fotografie poslat do aplikace pro potřeby evidence a doložení správného doručení a vyskladnění zboží.  
  • Každý vjezd je evidován pod číslem karty a SPZ vozidla, které doručilo zboží.  
  • Evidováno, kdo provedl kontrolu při vstupu společně s časem vjezdu a odjezdu.  
  • Podpora mobilních zařízení  Výstupy dle přístupu zobrazeny ve webové aplikaci
M_gatehouse.png
M_gatehouse2.png
M_gatehouse3.png
M_gatehouse4.png
Kreativní vouchery HEDURIO s.r.o.