Elektronisches Wachbuch

Moderní a jednoduchá aplikace, která přináší on-line monitoring nad činnostmi a výkonem služby strážného v terénu. Pomocí aplikace se kontrolují, evidují a vyhodnocují předem definované specifické činnosti. Nahrazuje papírovou formu a přináší inovativní on-line řízení. Nejčastější využití je kontrola a monitoring budovy, průběhu stavby areálu, monitoring perimetru, pochůzková kontrolní činnost, hlášení mimořádných událostí aj..

V rámci práce strážného a použití elektronické strážní knihy (dále EK) se pracuje v následujícím procesním sledu. Proces je možné modifikovat dle potřeb zákazníka:


Případová studie využití:

tabulka.png

1) Každý strážný provádějící službu na objektu klienta je povinen pracovat s EK. V rámci výkonu služby monitoruje, identifikuje a zaznamenává všechny problémy vznikající v střežené oblasti. 
2) Pro práci s EK a zaznamenání všech skutečností je nutné se do aplikace přihlásit. Každý strážný má svůj unikátní klíč, kterým se identifikuje. Stejně jako strážný, má svůj unikátní identifikátor také objekt. V daném objektu je možné vytvářet zóny a definovat podoblasti tak, aby případné nápravné opatření měly svou kompetentní osobu. V rámci identifikace jsou použity QR kódy.
3) Pro definování zjištění problému se používá jednoduchý formulář, který se on-line vyplňuje. Každý záznam je okamžitě zasílán na centrální dohledové pracoviště. Pro objekt je možné vytvářet číselník, který bude používán a umožní pak lepší statistiky.
4) Na zjištěné skutečnosti se provádí nápravné opatření, které se rovněž zaznamenávají do systému, aby bylo možné vyhodnocovat efektivitu prováděných činností.
5) Pro vyhodnocení je možné použít jednoduchý dashboard, který umožňuje zobrazení dle potřeb.

EK_2.png

6) Jako další opatření je nutné zajisti, aby nedocházelo k opakovaným problémovým aktivitám. Negativa a opatření jsou oblasti, které nás posouvají dále. Je klíčové hledat příležitosti pro další rozvoj a inovaci. Vedoucí pracovníci předkládají návrhy k zlepšení.

Kreativní vouchery HEDURIO s.r.o.